Följande tidningar av KALIXforskarNYTT kan ni beställa här.

År

Nr

Ämne

Innehåll

Författare

 

85

maj

Granåboplatsen

Om utgrävningen av boplatsen i Granån

Hans Högdahl

 

 

 

Förfrågan

Om GJ Wikström o hu Brita Cajsa Hurtig i Töre ( på 1850-talet)

Gerd Storme

 

 

 

Förfrågan

Om Björkfors Bruk och Sandörsunds Glasbruk

Kjell Öström

 

85

sept

Info

Fornminnesinventeringen i kalixbygden

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysning

Johan Sjöberg f 1782 (i Rian Nederkalix ?)

Britt-Louise Spets

 

 

 

Efterlysning

Maja Cajsa Höglund f 1819 död 1880 i Rolfs, Nederkalix

Inger Lindholm

 

85

nov

Info

Om nya böcker, bla "Förr i Vela","Ytterbyns Historia" m fl.

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysning

Sara Magdalena Johansdr f 1781, fosterdr. till bokhåll. Sven Berg

Kjell Mäki

 

85

dec

Info

Olof Hederyds bok "Överkalix del II" m. m.

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysning

Namnet "Bogårdsbacken" vid Stråkanäs, Nederkalix

Hans Högdahl

 

 

 

Lakåtan

Om namnet på denna fors vid Bondersbyn i Nederkalix

Bengt-Göran Nilsson

 

86

feb

Sold. no 93, Pamp

Ett soldatöde under Stora Nordiska Kriget 1700-1719

Birger Lindgren

 

 

 

Soldatrotar i Nederkalix

Namnen på rotarna 1712,1763,1811,1849 och 1886

Owe Fredriksson

 

 

 

Kopparbruk, 1600-tal

Klipp ur Sv. Dagbladet, 21-6.1985

 

 

 

 

Nederkalix kyrka

Från en visning av Stefan Sundbäck

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysning

Fellenius-Elingius, Fällman

Barbro Wikström

 

 

 

Efterlysning

Catharina Sandberg f omkr 1753 död i Torneå 24.12.1789

Gerald Enckell

 

 

 

Efterlysning

Fourir Nils Gahm på Gammelgården, Nederkalix f 1734 d 1790

Jan Olof Westerberg

 

 

 

Efterlysning

Emma Josefina Lundholm f 1863 och Oskar Ersson Lind f 1836

Gunilla Nyman

 

 

 

Efterlysning

Olof Larsson f 1729, torpare i Bodskatan, Nederkalix

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Jöns Pedersson o hu Elin Eskilsdotter i Töre Nederkalix,1660-talet

Per-Åke Borssen

 

86

maj

Kalix Kopparbruk

Från Kenneth Awebros och J O Westerbergs forskning

 

 

 

 

Svar på efterlysning

Om Catharina Sandberg (se 86/feb)

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Förgångsprotokoll

För Lars Larsson f 1768, bonde på nr 7 i Ryssbält, Nederkalix

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Kvinnoarbete förr

Från Alice Larssons "Arbete och Liv i Kalixbygden 1900-1940"

Britt Inger Rönnqvist

 

86

nov

Efterlysning

Släkten Thingwall

Bengt Uno Forsman

 

 

 

Efterlysning

Släkten Boussard,(Johan Boussard, Anna Brita Boussard f 1801)

Kjell Öström

 

 

 

Sandörsund

Sveriges nordligaste glasbruk, ur NK den 15 feb 1974

 

 

87

feb

Svar på förfrågan

Olof Johansson f 1733 i Korpikån o hu Anna Larsdotter i Börjelsbyn

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Svar på förfrågan

Om Anna Brita Boussard (se 86/nov)

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Släkten Lind

I Sangijärvi, Nederkalix

Karl-Erik Lindh

 

 

 

Resa i Kalixbygden

Brev från Gerd Storme i Västra Frölunda

 

 

 

 

Efterlysning

Anor i Nederkalix, bla. Lars Larsson o Maria Olofsdr i Kamlunge

Martin Engelmark

 

 

 

Svar på ovanstående

Om Lars Larsson o Hu Maria Olofsdotter i Kamlunge

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Medlemsregister

På medlemmarna i Kalixbygdens Forskarförening

 

 

87

okt

Von Schuberts resa

Genom Norra Sverige 1817:Avskrift av delen Råneå till Grötnäs

Hans Högdahl

 

 

 

Sandörsunds Glasbruk

Om utsyning och försäljning av bruket

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Petter Rosendal

Hans släktskap med familjen Björkman i Bondersbyn, Nederkalix

Birger Lindgren

 

 

 

Gammelgården

Om gärdsgårdar och annat i Gammelgården på 1920-30-talet

Gerhard Isaksson

 

 

 

Julen 1712 i Övertorneå

Bråk mellan Profossen Michel Nilsson och förrymda soldater

Owe Anttila

 

 

 

Efterlysning m svar

Om sockenskrivaren Christian Kiämpe i Nederkalix

 

 

 

 

Klockskåp i Kalix älvdal

Svar på en förfrågan av Sinikka Mänkylä

 

 

 

 

Skelleftesjukan

Släktforskning och ärftlighetslära

Hans Högdahl

 

88

feb

Lärobok i räknekonsten

Exempel ur läraren i Nederkalix, A G Hällgrens lärobok

 

 

 

 

Kalixbor i Stockholm

Om kalixbor som förkommer i Stockholms Stads tänkeböcker

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Ur sockenstämma 1727

Bråk på väg till Kalix kyrka: Winick Larsson i Yttermorjärv

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Fasta och fettisdag

Om fettisdagsfirande

Bertil Wikström

 

 

 

Verksamhetsberättelse

För verksamhetsåret 1987

 

 

 

 

Klipp ur NSD 16/2 1988

Om Staffan Hanssons bok:"Från Nasafjäll till SSAB"

 

 

88

aug

Inbjudan

Till Arkeologins Dag

 

 

 

 

Efterlysning

Om sold nr 48 i Kalix kompani: Per Persson Unge, död 1749

Carl Lundbäck

 

88

okt

Från Arkelogidagen

Gistgård i Karlsborg, båtlänningar i gammelbyn, Bredviken

 

 

 

 

Torvtäkt

Om torvupptagning på Fågelträskmossen i Nederkalix

Ernst Lundbäck

 

 

 

Resa i Sverige

Fredrik Böök reser från Smygehuk till Pajala 1924

Hans Högdahl

 

 

 

Mikaeli

Vinterns intåg och ungdomens kyrkheklg

Bertil Wikström

 

89

nr 1

Forskningsresultat

Hur rätta är dom ?

Hans Högdahl

 

 

 

Vållande till annans död?

Joseph Blombäck i Båtskärsnäs inför rätta år 1798

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Vidskepelse 1600-talet

Nils Henriksson m hu Malin i Övermorjärv o hu Barbro Innanbäcken

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Brev m svar

Om Barbru Samuelsdotter (f 17/7 1727 ?) i Innanbäcken

Tomas Nilsson

 

89

nr 2

Efterlysning

Jöns Ersson Englund f 1812 o Brita Caisa Munter f 1819 i N-kalix

Johan Oskar Englund

 

 

 

Ytterby Bönhusförening

Från en protokollsbok 1896-1926

Simon Ekholm

 

 

 

Mant.längd N-kalix 1642

Renskrift och tankegångar

Bernt Öberg

 

 

 

Släkten Lindvall

Kom till Rånön i Nederkalix från Piteå lansförsamling

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Minnen från Kalix

Självupplevda minnen från Kalix och Haparanda

Carl Lundbäck

 

89

nr 3

Besök på Karlö

Rapport från ett vänskapsbesök på Karlö

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Ella Wenigsdotter

Början på en 14 sid lång utredning. Ella är född 8/1 1723 i N-kalix

Nils Joelson

 

 

 

Pålänge 1643

Geometrisk karta i avskrift och med funderingar

Bernt Öberg

 

 

 

Info från Kalix bibliotek

Om mikrokort, släktforskning m m.

 

 

 

 

Släkten Lindvall

Mer om släkten Lindvall

Tomas Nilsson

 

 

 

Isak Mustaparta

Olof Hederyds bok recenseras av Bertil Wikström

 

 

89

nr 4

Norra Sverige

Ångfartyget Norra Sverige anländer,liv och rörelse på kajen i Kalix

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Ella Wenigsdotter

Fortsättning från föregående nummer

NilsJoelson

 

 

 

Näsbyhed

Utbildningsplats med månghundraårig tradition

Hans Högdahl

 

 

 

Tornedalsdialekter

Något om tornedalsdialekternas historia

Erik Wahlberg

 

90

nr 1

Norrlandskusten

Dikt av Lilly Sonebo

 

 

 

 

Kapitulationen 1809

Var i Månsbyn skedde den ?

Hans Högdahl

 

 

 

Tankar kring ortnamn

Behandlar namnet RIAN och BJÖRKNÄS i Nederkalix

Bengt Lundholm

 

 

 

Ryssbält

Recension av Boken om Ryssbält

Hans Högdahl

 

 

 

Jag minns sågverket

Minnen från barndomsåren i Axelsvik, Nederkalix

Lilly Sonebo

 

 

 

Efterlysningar

Bengt Hjelmdahl, skomakare i Torneå f 1704 d 1787

Henry Rönnbäck

 

 

 

Efterlysningar

Lars Magnus Winblad f 1731 o hu Maria Elisabet Thingberg f 1734

Ansgar Nordebo

 

 

 

Efterlysningar m svar

Karin Jönsdotter f 1741 i Gammelgården, Nederkalix

Henry Rönnbäck

 

90

nr 2

Kapitulationen 1809

Ett inlägg om var i Månsbyn detta bör ha skett

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Etymologi

Några kalixmålsords etymologi (Ordbeskrivning)

Ernst Lundbäck

 

 

 

Marknadsvisa

Om marknaden i stan på kalixmål.(troligen av Adrian Wennström)

 

 

 

 

Risön-Risögrund

Hur man ändrade namnet Risön till Risögrund

Bent-Göran Nilsson

 

 

 

Trollkarlen i Siknäs 1675

Om Erik Larsson i Siknäs och hans systerson Olof Olofsson, 7år

Bertil Wikström

 

90

nr 3

Språkhistoria

Från latinets ego till kalixmålets Je

Ernst Lundbäck

 

 

 

Svar på efterlysning

Pehr Persson Unge (se nr 88/aug)

Patrik Lundberg

 

 

 

Nytt hos SVAR

Info

 

 

90

nr 4

Båtskärsnäs ca 1900

Vy och beskrivning

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Minnestavla i Kalix kyrka

Över Margreta Tornea Gihrström f 1652 d i skeppsbrott1696

Bengt Lundholm

 

 

 

Norrlandsleden II

Recension av Christer Westerdahls avhandling

Bertil Wikström

 

 

 

Pil med järnskodd spets

Recension av Gunnar Kieris bok

Bertil Wikström

 

 

 

Släkter

I Överkalix o Nederkalix

Nils Joelsson

 

 

 

Vy från Kalix

Var fanns huset ?

 

 

91

nr 1

Släkter

I Över- och Nederkalix (fortsättning fr föregående nr)

Nils Joelsson

 

 

 

Påläng -Westmorland

Om Elisabeth Maria Johansson f 1867 i Påläng

Kurt Krona

 

 

 

Kända kvinnor i Kalix

Syster Hulda Engman ansågs mest känd i Kalix

Kristina Boman

 

 

 

Flyktingar i Kalix 1710-20

Förteckning på finska flyktingar som noterats i N-kalix kyrköcker

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Catharina Eriksdr "från Råneå" f 1777 g m Carl Olofsson Håkansön

Inger Österlund

 

 

 

Efterlysning

Apotekaren Abraham Widgren f 1777 död i Kalix 1816

Berndt E. Dufva

 

91

nr 2

Svar på efterlysning

Beträffande Abraham Widgren ( se föregående nr )

Göran Stenberg

 

 

 

Höstens Program

Bertil Wikström presenterar Otto Karl Oskarsson o Folke Isaksson

 

 

 

 

Skrytsam bonde

Kalixhistoria

 

 

 

 

Släkter

Fortsättning på Över- och Nederkalixsläkter

Nils Joelsson

 

 

 

Tegeltillverkning hemma

Beskrivning + teckning av Sigurd Lidström

Ernst Lundbäck

 

91

nr 3

Om Karlsborg

Bild med förklaring

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning med svar

Nils Johansson Hiorter (Hjorter, Jort) i Sangis f ca 1709

Paul Oskarsson

 

 

 

Efterlysning med svar

Fältväbel Anders Östensson Knipa i Öjebyn f 1638 i Kalix

Alva Sandberg

 

 

 

Jag läste….

E P Engström m hu Maria Lovisa Blys flyttning från Båskärsnäs

Barbro Vikström

 

 

 

Från Oxnäs till Tureberg

Om Otto Karl Oskarssons föredrag

Hans Högdahl

 

 

 

Berättelser för blåsten

Urval

Otto Karl Oskarsson

 

 

 

Tillbaka vid sina rötter

Klipp ur NSD 1879 1991 (om Otto Karl Oskarsson)

 

 

 

 

Flottning, Vassholmen

Om flottning i Kalixälven, virkesmärken, foto från 1934

Bertil Wikström

 

91

nr 4

Den gamla Kyrkan

Bild+ dikt av Lilly Sonebo

 

 

 

 

Kyrksilver o lapskt silver

Silversmed Gustav Fors berättade

Hans Högdahl

 

 

 

Nytt bibliotek

Om föreningens medverkan vid det nya biblioteket

Hans Högdahl

 

 

 

Föreningens framtid

Funderingar

Hans Högdahl

 

 

 

Föreningens logotype

Formgiven av Tore Hylander efter Seger Svanbergs gravhäll

Hans Högdahl

 

 

 

Utvandrare

Tips om vad som finns på Kalix bibliotek

Hans Högdahl

 

 

 

Kalixamerikanskt

Sammanfattning av klipp ur NK 9.1 1989 om släkten Strömbäck

Hans Högdahl

 

 

 

Tjuvens jordafärd

Ting från 1696: korpr Olof Markussons hu Anna o sonen Jöns

Bengt Lundholm

 

 

 

Ring Nyårsklockor

Dikt av Lilly Sonebo

 

 

 

 

2 st gamla foton

Norrbottensgård + bogserbåtar vid Nyborg ?

 

 

 

 

Folke Isaksson

Presentation + dikter "Isgång" "I vårbrytningen" m,m

Bertil Wikström

 

 

 

Kvinnor i Kalix

Recension av Kristina Bomans bok

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Skepparen Jöns Sandlund i Sangis f 1764 död 1821 orsak ? var?

Henry Rosendahl

 

 

 

Svar på Efterlysning

Nils Johansson Hiorter (Hjorter, Jort) i Sangis f ca 1709 (se 91/3)

Kjell Mäki

 

 

 

Vassholmens veteraner

Foto

 

 

92

nr 1

Renräkning i Pålänge

Foto med förklaring

 

 

 

 

Berättar reseminnen

Från Folke o Olov Isakssons föredrag, Klipp ur NK 1/2 1992

Tore Hylander

 

 

 

Jablonskis resa

Om polske prinsens resa i Tornedalen 1804

Owe Anttila

 

 

 

Om en chiffonje

Berättelse om ett snickeriarbete

Gerhard Isaksson

 

 

 

Patron Per Adolf

Dikt och Kajsas släktskap med Per Adolf Svanberg

Kajsa Nilsson

 

 

 

Johan Engman

Fråga och svar om småskolläraren Johan Engman i Påläng

M Berglund+ BGN

 

92

nr 2

Foto

Köpmangatan i Kalix med förklaring

 

 

 

 

Svar på fråga om foto

Gården i nr 91/4 är Månsbyn nr 5 där freden slöts 1809

 

 

 

 

Harry Järv

Artikel om en stridbar humanist

Tore Hylander

 

 

 

Ett liv

Sammandrag av Kalle Wickströms föredrag

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Skrällingar

Förklaring

Ernst Lundbäck

 

 

 

Efterlysning

En inspektör Andersson Lif-Victoria?

Tomas Nilsson

 

 

 

Foto

Två damer i Kalix ca 1926. En Ottilia Berg ?

 

 

 

 

Barnmorska

Om tillsättande av barnmorska1824 i Nederkalix

Birger Nyström

 

 

 

Skolan i Kalix kommun

Uppmaning om att skicka in minnen från skoltiden

Oscar Larsson

 

 

 

Kalixhistoria

"Cykeln var ju låst"

 

 

92

nr 3

Klipp ur NSD

Bild på bil som plogar vägen Kalix-Vitvattnet 1922-23

 

 

 

 

En söndagsexp. 1973

Om hur det gick till när man hittade en järntacka från Törefors bruk

Gunnar Lindberg

 

 

 

Efterlysning

Borgarna Mikel Holm, Erik Isaksson o Trofast Törner fr Torneå?

Anders Johansson

 

 

 

Barnmorska

Fortsättning på barnmorsketillsättandet (se föregående nr)

Birger Nyström

 

 

 

Gårdar i Lappträsk

Om Einar Lyths uppsats i NORRBOTTEN 1972

 

 

 

 

Reseintryck

Från Birkeröd och Murmansk

Hans Högdahl

 

 

 

Kulturbärare ur tiden

Nekrolog över Ernst Lundbäck

 

 

92

nr 4

Efterlysning med svar

Nils Henriksson Löfgren f ca 1705 i Korpikån

Ritva Mortti

 

 

 

Efterlysning

Marg. Andersdr f ca1680 i Storön o Marg. Michaelsdr f ca 1680

Konst Familjearkiv

 

 

 

Träffen i Töre

Från föreningens möte i Töre

 

 

 

 

Kalix i Närbild

Föreningen har nyutgivit denna bok

 

 

 

 

Kalixhistoria

"När det blåser"

 

 

 

 

Rut o Tore Lidmark

Några biografiska uppgifter

Bertil Wikström

 

 

 

Sjukvård på 1800-talet

Om en makaber operation år 1817

Sven Bergstrand

 

 

 

Omläggning av väg

Mellan Kalix och Töre

 

 

 

 

Kalixhistoria

" Opa Kjalsbåri" På Karlsborg

 

 

93

nr 1

Efterlysning med svar

Catharina Esaiasdotter Svan f 1752 i Sangis

Evastina Gran

 

 

 

Efterlysning med svar

Erik Andersson f 1747 i Månsbyn (leder till Swen Pärsson Rian)

Elisabet Henriksson

 

 

 

Smålänning till Kalix

Om Jonas Svensson f 1811 i Markaryd

Kajsa Nilsson

 

 

 

Du som levde före mej

Dikt

Kajsa Nilsson

 

 

 

Kalixbyar i skymundan

Recension av Henning Larsson bok

Anders Pettersson

 

 

 

Gamla foton

Dikt

Lilly Sonebo

 

 

 

Bild

Av Kajsa Wass på Kalix Marknad 1916

 

 

 

 

Rättelser

Till "Födelsebok för N-kalix församling 1688-1739"

 

 

 

 

Sockenstämma 1817

Om yppighet uti klädsel och lefnadssätt

Birger Nyström

 

 

 

Gravplundraren fr Påläng

Från dombok 1607 om Olof Swensson, "Näsgubben" ?

Birger Lindgren m fl

 

 

 

Efterlysning med svar

Om Furiren Nils Gahm f 1734 ( se även nr 86/feb)

Ruth Nilsson

 

93

nr 2

Videodokumentation

Om dokumentation av äldre personer

Bertil Sjödin

 

 

 

Norrlandsstrand

Om skeppsbyggnad kring Bottenviken

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysning

Många anor i Nederkalix

Leif Boström

 

 

 

Boströmsläkter

Gemensam härstamning: Boström i Sangis o i Boden

Leif Boström

 

 

 

Efterlysning + svar

Bla.Nils Bergström f 1745, Henrich Olofsson Feldt f 1800

Gunhild Rydbom

 

 

 

Efterlysning

Anna Lisa Israelsdotter f 1791 död 1837

Bror Öman

 

 

 

Efterlysning

Bla om Kolaren Pehr Anders Bergström vid Björkfors såg

Henry Rosendahl

 

 

 

Svar på efterlysning

Beträffande Catharina Esaiasdotter Svan( se föregående nr)

Rut Stoltz

 

 

 

Sommar i Kalix 1868

Skildring av kyrkoherde John Ternstedt

 

 

93

nr 3

Om verksamheten

Vad önskar Du Dig av Kalixbygdens Forskarförening ?

Hans Högdahl

 

 

 

Bonden Seger i Bergom

Om Seger Jonsson, anfader till Seger Svanberg i Kalix

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Svar på Efterlysning

Om Esaias Hindersson Svan ( Se även nr 93/2 och 93/1)

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Svar på Efterlysning

Massor av svar på Leif Boströms frågor i förra numret

 

 

 

 

Svar på Efterlysning

Anna Lisa Israelsdotter är född 1796 i Storön

Maj Lis Wennberg

 

 

 

Efterlysning

Bl.a.Nils Petter Larsson f 1774 boende Lappträsk, KarlGustav

Wolger Johansson

 

 

 

Släktforskning- avelsurval

Släktforsknig bör inte syfta till avelsurval

Hans Högdahl

 

 

 

Kistan

Om en kista som gått i Släkten

Margareta Wallin

 

 

 

Råskillnad Luleå-Calix

Om en gränssyn 1638 med bla bomärken för alla inblandade

Nils Joelson

 

 

 

Rätt skall vara rätt

En rättelse för skeppet MaryAnn i uppsatsen i förra numret.

Hans Högdahl

 

 

 

Tacksägelse

För bn på hemman nr3 i Stråkanäs, Per Ersson Bergman d 1818

 

 

 

 

Stadsvandring i Kalix

Bland gamla hus i Kalix , foto av gamla Gästis

Bengt-Göran Nilsson

 

93

nr 4

En flottfärd 1911

Foto: Från Kamlunge till Kalix, Agda Elisabet Svanberg f 1885

 

 

 

 

Ordförandens ruta

Bok om J J Rutberg samt bevarandeplan för gravar

Hans Högdahl

 

 

 

Byn

Om byn Rolfs i Nederkalix

Bosse Johansson

 

 

 

Förfäder och förmödrar

Om förnamnen i dopboken för Nederkalix 1658-1688

Kajsa Nilsson

 

 

 

Medlemsförteckning

Register över medlemmarna 1993

 

 

 

 

Kalixlitteratur

Hur skall vi hitta ?

 

 

 

 

Läsövning

Lagfartsansökning år 1789

 

 

 

 

Hans Walltier

Kyrkoherde i Nederkalix 1715 -1738

Bengt-Göran Nilsson

 

94

nr 1

Nyhetskortisar

Diverse nyheter

 

 

 

 

Namn

Om uppkomst av släktnamn, om Risögrund o Kalix-Nyborg

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Översättning

På läsövningen i förra numret

 

 

 

 

Efterlysning

Abraham Olofsson f ca 1719 men var ? i Kalix ?

Gunnel Kernell

 

 

 

Efterlysning med svar

Lars Nilsson o hu Lisbeta Israelsdotter i Storön, död där 26/6 1727

Gerhard Isaksson

 

 

 

Nödåren i Norrland 1867

Om en föreläsning av Marie Nelsson

Gerhard Isaksson

 

 

 

Nödbröd av islandsmossa

Recept av apotekare Jacob Widgren i Råneå

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Eva Caisa Brunnius f 15/1 1818 i Bränna, Överkalix , fader ?

JR Winblad von Walter

 

 

 

Eldsvåda i Pulinge 1645

Om Joseph Perssons brandskada på hemman nr 2 i Pålänge

Nils Joelson

 

 

 

Notis

Från Post och Inrikes Tidningar år 1825

 

 

 

 

Filipsborgs gårdsarkiv

Handlande och hantverks- och industriidkare i N-Kalix i början av 1933

Hans Högdahl

 

 

 

På livets skuggsida

Om de psykiskt sjukas situation år 1906 i Kalix

Birger Nyström

 

94

nr 2

Rapport från årsmötet

Redogörelse

 

 

 

 

Efterlysning

Karin Nilsdotter f 1742 i Nederkalix

Henry Rönnbäck

 

 

 

Vigda i N-Kx 1688-1738

Rättelser och kompletteringar

Leif Boström

 

 

 

Några axplock från Rian

Några historier med anknytning till Rian

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Tölusbacken

Är Tölusbacken=Tegelhusbacken ?

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Harry Järvs föredrag

Stormaktspolitik och enskilda hjältedåd

Hans Högdahl

 

 

 

Projekt 1809

Om musikalen som framfördes av Innanbäckens skola

Hans Forsgren

 

 

 

Posthistoria

Ett kontrakt om postföring i Nederkalix 1903

Gun Envall Larsson

 

 

 

Märkliga krognotor

Krognotor från 1809, svenskarnas och även ryssarnas

Nils Svanberg

 

 

 

Kulaffären

Kåseri om spelkulor på kalixmål

Bosse Johansson

 

 

 

Nya böcker

Curt Lövkvist dokumentsamling o Birger Nyströms Sockenst.prot.k

 

 

94

nr 3

Jöns Svanberg

Tips om artikel i Tidning för idrott julen 1896

 

 

 

 

Johan Jacob Rutberg

Om den bok föreningen gett ut skriven av Sixten Marklund

Hans Högdahl

 

 

 

Herrgård i Kamlunge?

Funderingar kring en kartbild

Hans Högdahl

 

 

 

Laka-Ville

Ett par historier

 

 

 

 

Medlemsförteckning

Föreningens medlemmar oktober 1994

 

 

 

 

Efterlysning

Det mesta som berör Nederkalix

Curt Lövkvist

 

 

 

Efterlysning

Nils Bergström f 1745 ( se även 93/2)

Reijo Savola

 

 

 

Släkten Morelius

Om Elias Morelius ursprung

Göran Stenberg

 

 

 

Svar på efterlysning

Karin Nilsdotter f 1742 i Nederkalix (se 94/2)

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Hälsobrunn

Var fanns hälsobrunnen I Kalix ?

Birger Nyström

 

 

 

Tölusbacken

Synpunkter

Bertil Wikström

 

 

 

Efterlysning

Lars Ersson f ca 1750 i Överkalix g 1776 m Maria Olofsdotter N-Kx

Leif Boström

 

94

nr 4

Julhälsning fr ordföranden

Om verksamhet, bokutgivning

 

 

 

 

Tölusbacken

Mera synpunkter

Bertil Wikström

 

 

 

Abraham Häggman

Om Abaham Häggman som bodde vid Bergträsk, Stora Lappträsk

 

 

 

 

Första sångkören i Kalix

Ur ett brev från journalisten Martin Sahlin

Eric Rothfjell

 

 

 

Olof Olofsson i Lomben

Om soldaten Flagga g 1723 m Karin Carlsdotter från Sören

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Släkten Thingvall (se även 86/nov)

Thure Castenbladh

 

 

 

Katafittgrynnan

Efterlysning om detaljer

Georg Palmgren

 

 

 

Svar på Efterlysning

Om Nils Bergström f 28/9 1744 i Rolfs Nederkalix

BengtGöran Nilsson

 

 

 

Rundgren från Småland ?

Efterlysning av smeden vid Kengis Bruk, Olof Rundgren f 1765

BengtGöran Nilsson

 

 

 

Sameland - Bondebygd

Syn på kalixbygdens bebyggelsehistoria

Bengt Lundholm

 

 

 

Strömsunds Masugn

Om kalixböndernas fordringar för obetalda malmskjutsningar

Birger Nyström

 

95

nr 1

Katafittgrynnan

Här kommer några förklaringar

Hans Högdahl

 

 

 

Sameland -Bondebygd

Samiskt, svenskt, finskt ? Vad säger ortnamnen.

Bengt Lundholm

 

 

 

Tölusbacken

Ytterligare synpunkter

Kajsa Nilsson

 

 

 

Uppteckningar i Kalix

Om Ruben Danielsson som gjorde uppteckningar i Kalixbygden

Gunvor Lundbäck

 

 

 

Efterlysning

Trafikerade norska fartyg kalixorten omkring 1860 ?

Gunhild Rydbom

 

95

nr 2

Klingande ortnamn

Exempel på klingande ortnamn i kalixbygden

Curt Lövkvist

 

 

 

Ny orförande

Föreningens nye ordförande, Stefan Sundbäck, berättar

Stefan Sundbäck

 

 

 

Tack för 11 minnesrika år

Avgående ordföranden Hans Högdahl tackar

Hans Högdahl

 

 

 

Orgeln i Övertorneå

Om 1600-tals orgelns historia

Tore Hylander

 

 

 

Josefsläkten i Påläng

Del av stamtavla

Nils Joelson

 

 

 

Henr. Larsson, Vojakkala

Om birkarlen Henrik Larsson och släktskapet med Josefsläkten

Nils Joelson

 

 

 

Johan Persson i Grytnäs

Om Johan Perssons hustrur, Elin Nilsdotter och Brita Olofsdotter

Nils Joelson

 

 

 

Kalixsläkter

Frågor om bla David Davidsson i Bondersbyn, på 1740-talet

Elsa Persson

 

 

 

Sameland-Bondebygd

Vad säger generna?

Bengt Lundholm

 

 

 

Från Korpikå till Amerika

Om Abraham Jacobssons, f 1820, utvandring år 1865

Birger Hallman

 

 

 

Family Tree maker

Om ett dataprogram för att organisera familjeinformation

Hans Högdahl

 

 

 

Till mormor på 60-årsdan

Dikt

Nils Joelson

 

95

nr 3

Zachris Johansson i Rolfs

Liten utredning om Zachris f 1729 i Sören o hu Ella Jacobsdr f 1724

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Hänt i bygden

Fyra kalixhistorier

 

 

 

 

Jockim Michelsson

Olof Hederyds bok recenseras

Bertil Wikström

 

 

 

Nya böcker (3 st)

Malören, N-kalix sockenst. protokoll, Gener genom generationer

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Projekt Gyljen

Från en dagbok av CM af Robsson 1828

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Utvandrare anno 1865

Om Lars Sundbäck f 1800 o Sophia Elisabeth Bergs utvandring

Stefan Sundbäck

 

 

 

Rättelser

Betr. sid 109 i "Kalixbyar i skymundan" Jöns Johansson f 1755

Kjell Mäki

 

 

 

Soldat Christian Hvit

Son till länsmannen Olof Fattenborg

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Tal i Amerika

Tal i Amerika vid släktträff med Jacobsson familjen (se nr 95/2)

Nanny Sandberg

 

95

nr 4

Hänt i bygden

Släkten Söderholm. Var var Anders Magnus Söderholm rådman ?

 

 

 

 

Efterlysning

Släkten Rutberg och Rydberg, Vart flyttade Johan Nilsson f 1747 ?

Kajsa Nilsson

 

 

 

Medlemsförteckning

Föreningens medlemmar november 1995

 

 

 

 

Mer om Fattenborg

MajLis Wennberg redogör för släkten Fattenborg

 

 

 

 

Klipp ur NK

Om en farlig lotsning 28 aug 1895 vid Malören

 

 

 

 

Blanda mer bark i brödet

Om nödår 1833

Birger Nysröm

 

 

 

Föreningen i framtiden

Om deltagande vid släktforskardagar i Gällivare

Stefan Sundbäck

 

 

 

Klipp ur NK

Om blodingjutning år 1874

 

 

96

nr 1

Släkten Svanberg

Om släkten Svanbergs äldre anor

Bengt-Göan Nilsson

 

 

 

Efterlysning

Petronella Lundqvist f 1850 i Råneå

Margareta Berglund

 

 

 

Efterlysning

Gästgivaren på Näsbyn Ivar Tomasson f 1725

Barbro Johansson

 

 

 

Förfrågan

Om olika uppgifter betr. Karin f 11.9 1704 o Karin? f 13.3.1723

Rune Lundbom

 

 

 

Efterlysning

Zachris Josefsson o Karin Jacobsdotter i Övermorjärv

Wolger Johansson

 

 

 

Glimtar ur Släkten Dufva

Släktutredning om den norrlöndska släkten Dufva

Berndt E. Dufva

 

 

 

Släkten Kiämpe

Släktutrening om släkten Kiämpe från Ytterbyn, Nederkalix

P Lundb. o A. P-son

 

 

 

Ge aldrig upp

Hur luckan om Eva Isacsdotter Constenius f 1810 täcktes till

Stefan Sundbäck

 

96

nr 2

Sockensigill

Hur det gick till när Kalix fick sitt kommunvapen

Birger Nyström

 

 

 

Vad är oknytt ?

Om oknytt, landan och vitran

Bertil Wikström

 

 

 

Johan Bergmark

Levnadsbeskrivning för handlaren i Näsbyn född i Ersmark, Skell-å

 

 

 

 

Klipp ur NSD 14/12 1957

Om sömmerskan Lina Sandberg f 1867 i Sangis

 

 

 

 

Foton

Två foton från en "lustresa" med flotte i Kalixälven ca 1910

 

 

 

 

Kalixhistorier på 1930-tal

Komplikationer vid vägarbete

 

 

96

nr 3

Släktforskning

Om program och släktforskning på Internet

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysningar

Björkvall, Sörling, Maja Caisa Pehrsdotter, sold Anders Griis, Anna Greta Nilsdotter, Sara Pedersdotter och Malin Bengtsdotter, Granström, Karin Jacobsdotter f 1736, Anna Persdotter gift 1763 med sold Nils Nilsson Töre.

 

 

 

 

Lästips

Siknäs- gårdar och människor, Om Nils Wiklund, Låt farfar vila i frid.

 

 

 

 

I Pommern

Besök i Pommern och tankar om Magnus Winblad f 1731

Stefan Sundbäck

 

 

 

Skonerten Alexanders sista resa

Om en grundstötning 1841

Birger Nyström

 

 

 

Sammanställning av gårdar och familjer i Nederkalix församling ca1650-1750

exempel ur Leif Boströms gåva till föreningen

 

 

 

 

Register för KalixforskarNytt 1983-1996

Förteckning över innehållet

Bengt-Göran Nilsson

 

96

nr 4

Föreningen finns nu på Internet

Information

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Efterlysningar, delvis med svar

Wallsten,Nils Hansson Frisk, furir Olof Olofsson Silverklot, Olof Josephsson Knall, Ingrid Larsdotter född i Törböle,Granström= svar

 

 

 

 

Möte på kyrkogården

Om paret Ulla Georgii och Jörgen Jörgensen

Paul Lundholm

 

 

 

Referat om Olle Hederyds föredrag om sin bok "Tre systrar"

 

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Två helgon och Korpikå

Vaste och Trond, två namn som Stefan har funderingar om.

Stefan Sundbäck

 

 

 

Ryssklockan i Hietaniemi

När klockan bortrövades och hur den kom hem

Julia Svedelius

 

 

 

Läsövning

Ett testamente från 1802 av Anders Larsson i Stråkanäs.

 

 

 

 

En Kalixhistoria

Om damen som ej visste vad stopptecknet betydde.

 

 

97

nr 1

Lillberget i ett världsperspektiv

Anette Färgares föredrag om utgrävningarna i Överkalix

Hans Högdahl

 

 

 

Wassermans resa till Nederkalix

Malmletning i Nederkalix socken 1767

Friedrich Wasserman

 

 

 

Översättning av läsövning

Från föregående nummer

 

 

 

 

Efterlysningar och svar

Bl a Hjärtström, Degerström, Rönnqvist, Berg, Rosendahl, Sundström, Sundelin, Hurtig, Wallsten

 

 

 

 

Tre böcker anmäles

Meteoren, Morjärv och Att leva vid älven.

 

 

97

nr 2

Funderingar kring

Lars Olofsson gift 1769 med Sara Eriksdotter i Korpikån.

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Kyrkostaden brinner 1809

Berättelse från Nederkalix kyrkstad

Birger Nyström

 

 

 

Efterlysningar och svar

Dunderberg, Grell, Granström, Forslund, Sennström

 

 

 

 

Medlemsförteckning mars 1997

 

 

 

 

 

David Törnqvist -

En bortglömd Kalixförfattare

Anders Hedlund

 

 

 

Ny bok anmäles

Människor jag mött av John Stålarm

 

 

97

nr 3

Funderingar kring Per Carlsson

död 1770 på nr 2 i Börjelsbyn

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Från Tavastehus till Stråkanäs

Om Arvid Joachim Taube

Bengt Persson

 

 

 

Efterlysningar o svar

Johan Nilsson f ca 1778 i Yttermorjärv, Gren, Emmoth, Nyström, Strömbäck, Lars Ersson f 1748 i Svartbyn, Om Övermorjärv nr 11, svar ang Swen Berg

 

 

 

 

Vår första soldatinstruktion

 

 

 

 

 

Etnografiska studier

från Överkalix socken

Hugo Samzelius

 

 

 

Bokanmälningar

Pålänge By av Arne Stenman och Järnvägsminnen från Haparandabanan av Henning Larsson samt Nederkalix Sockenstämmoprotokoll av Birger Nyström.

 

 

 

 

Glasbruk i Nederkalix socken

Pålänge, Storsien och Sandörsund

Curt Lövqvist

 

97

nr 4

Varför heter jag Bergström?

Förfrågan och svar om släkten Bergström

 

 

 

 

Kalixpojke - professor i Uppsala

- kyrkoherde och prost i Alunda (Jöns Svanberg)

Sven Bergstrand

 

 

 

Svar om Kiempe (från Torneå)

samt om Gren i Överkalix

Kjell Mäki

 

 

 

Om Enbom i Torneå stad

 

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Minnen och upplevelser

1944-1947 Om finska flyktingars öden i Sverige

Robert Huss

 

 

 

Bokanmälan:

Nygården i Pålänge av Patrik Lundberg

 

 

98

nr 1

Om soldathustrun Malin Gren

 

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Minnen och upplevelser

Civilförsvarschefen Roberts Huss fortsätter sin berättelse

 

 

 

 

Efterlysningar o svar

Bergström, Katafitgrynnan, Johan Nilsson, Candelberg, Björkman, Myra, Frisk

 

 

 

 

Om soldatsläkten Berg - Isberg

i Bredviken utanför Kalix

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Vad menas med jordens avplattning ?

Om Jöns Svanbergs gradmätning

Bengt Persson

 

 

 

Kvinnorna i byn

Gammelgårdens kvinnors arbete

 

 

 

 

Medlemsbrev

 

Stefan Sundbäck

 

98

nr 2

Minnen och upplevelser

Huss berättelse fortsätter

Robert Huss

 

 

 

David Törnqvist

Norrbottensskald av Guds nåde

Elsa Nyström

 

 

 

Efterlysningar o svar

Samuel Samuelsson i Ytterbyn, Margaretha Persdotter fr Jämtön, Nils Olofsson i Töre, med flera

 

 

 

 

Gendörrastugan i Månsbyn

Birger Nyström undrar vad som menas med detta namn

 

 

 

 

Om några olika namn på byar i Nederkalix

 

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Vilket dataprogram skall jag välja för släktforskning?

Family tree, Anarkiv och Disgen analyseras

Hans Högdahl

 

98

nr 3

Förklaring betr "gendörrastugan"

 

Ragnar Carlsson

 

 

 

Vippabacken- Överkalix sockens begravningsplats?

Berättelse om Johan Johansson Vippa

Bengt Persson

 

 

 

En rik barnaskara

Nils Eliasson och Brita Henricsdotter i Övermorjärv fick 20 barn

Bengt Persson

 

 

 

Strid strömmar Torne älv

Bertil Wikström presenterar Olle Hederyds senaste bok

 

 

 

 

Lisa Jacobsdotter och älven

En resa på älven ner till Fisket nedanför Kalix

Birger Nyström

 

 

 

Efterlysningar

Temperaturmätningar av Burman och Portin, Berlin, Jacobslund

 

 

 

 

Ny bok presenteras

Rolfs By av Birger Hallman

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

En duktig Kalix-tös

Ebba Lindströn, 199 cm lång från Sänkmyran

 

 

 

 

En berättelse om s/s Norra Sverige

 

Hans Ericsson

 

98

nr 4

Minnen och upplevelser

Huss berättelse fortsätter

 

 

 

 

Om C A Strömbäck

konstnär fr Gammelgården

 

 

 

 

Efterlysningar o svar

Jacobslund, Berlin, Hans Ercsson Hurtig m fl

 

 

 

 

Medlemsförteckning 1998

 

 

 

 

 

Var bor den person jag söker?

Om allmänhetens dator på lokala skattemyndigheten

Hans Högdahl

 

99

Nr 1

När Mag Olof Wiklund var kyrkoherde i Nederkalix

 

Bengt Persson

 

 

 

Minnen och upplevelser

Huss berättelsde fortsätter

 

 

 

 

Från gångstigsland till flygterminal

Om vägar, broar och transporter i Kalix älvdal

Hans Högdahl

 

 

 

Nya böcker presenteras

När elektriciteten kom till Kalix av Arne Rönnbäck och Ättlingar till Per Andersson 1644-1729 av Gun-Marie Åkerström

 

 

 

 

Lars Nilsson Hurtig

Hans ursprung är Rödupp. Forskningsresultat presenteras.

K-G Karlsson o B-G Nilsson

 

 

 

Efterlysningar o svar

Riberg, Wallenberg, Constenius och Karin Jacobsdotter f 1736.

 

 

 

 

Eric Rothfjell avliden

Nekrolog

 

 

99

nr 2

Minnen och upplevelser

Sista avsnittet av 6 om den finska evakueringen till Sverige

Robert Huss

 

 

 

Efterlysning o svar

Abraham Hindrichsson Bjugg

 

 

 

 

Pistolsmeden Jacob Wännström

 

Karl Göran Karlsson

 

 

 

Kamlunge, Vad betyder namnet?

Kamlunge med flera ort- och naturnamn får sin förklaring

Bengt Lundholm

 

 

 

Paterson & Comp. - en nyckelroman med Kalixmotiv.

Hugo Samzelius bok från 1902 presenteras

Anders Hedlund

 

 

 

Sommarlandsvägen - Broar

Om broarna i Nederkalix, namn mm

Birger Nyström

 

99

nr 3

Kommentarer ang Broar i förra numret

 

 

 

 

 

En kort biografi om Carl von Linne

 

Bengt Persson

 

 

 

Efterlysningar o svar

Holmström, Wältare, Murmästare, Tilja, Måsa, Lustig, Höfvel och Rönnbäck

 

 

 

 

Läsövning och översättning

Ett häradsrättsprotokoll med Jacob Nilsson i Töre 1751

 

 

 

 

Kalixbor i Råneå

Sammanställning av

Gunnar Johansson

 

 

 

Ur en sjökaptens anteckningar

 

Hans Högdahl

 

99

nr 4

Mera kommentarer

om Sommarlandsvägens broar

 

 

 

 

Selet och Selsvedjan i Bondersbyn

Befolkning och ägare

Bengt-Göran Nilsson

 

 

 

Att se det stora i det lilla

Lokalhistorisk konferens

Hans Högdahl

 

 

 

Efterlysningar o svar

Bäck, Nils Nilsson o Carin Johansdotter i Näsbyn, Holmström, Wältare,

 

 

 

 

Snöproblem

Om kyrkvägen från Siknäs

 

 

 

 

Milstolpar

Om gamla milstolpar i Nederkalix socken

Birger Nyström

 

 

 

Nya Böcker

Olof Hederyds "Genom eld och vatten" och Annie Isaksson-Hanssons "Unikan" presenteras.

 

 

2000

nr 1

 Om Fejva, växtnamn på kalixmål för ängsull

Finns inte i någon annan dialekt i Sverige, men i isländskan, norskan och färöiskan finns den.

Gunnar Pettersson

 

 

 

Hågkomster om byn Pålänge

Berättelse om byn av

Nils Olov Johansson f 1862

 

 

 

Dödsorsaker i Nederkalix Församling

år 1860-1890, lungsot vanligaste orsaken

Bengt Persson

 

 

 

Hafskuranstalten Nordanskär

Beskrivning om verksamheten

Hans Högdahl

 

 

 

Debattinlägg

Om "körkort" för släktforskning

Hans Högdahl

 

 

 

Var skedde bröllopet?

Bild för identifiering, många namn från Ytterbyn finns. Platsen senare identifierad som Johannesro.

 

 

 

 

Svar på efterlysningar

ytterligare upplysningar till frågan om Catharina Esajasdotter Svans föräldrar, fr nr 1/93

B-G Nilsson

 

2000

nr 2

Poströveri 1796

Henrik Ersson Strömbäck från Sangis dömd till halshuggning

Birger Nyström

 

 

 

En rad av minnen

Irma Johansson Öberg höll föredrag, referat av

B-G Nilsson

 

 

 

Medlemsregister

 för Kalixbygdens Forskarförening

 

 

 

 

Efterlysningar

Vad hände Oskar Hugo Hedlunds hustru och dotter? Soldat Mathias Hjärpe o 1:a hustru.

Ulla Wikman

 

 

 

Efterlysning

Upplysningar önskas om "Altonens evighetsmaskin".

Karl Olov Johansson

 

 

 

Foto i Kalix

Vem vet något om flickorna på bilden utanför Nordmarks Pensionat i Kalix?

 

 

 

 

Upplysningar

om bröllopsbilden i Nr1/2000

 

 

2000

nr 3

Upplysningar

om bild i Nr 2 från Nordmarks Pensionat

 

 

 

 

Birkarlar eller birkkarlar

Ett inlägg i en urgammal debatt

Olle Hederyd

 

 

 

Bronsåldersröse i Kalix

Beskrivning och bilder

B-G Nilsson

 

 

 

In memoriam

Otto Karl Oskarsson

Bengt-Persson

 

 

 

Joseph Perssons dotter Malin i Påläng

For hon till Övermorjärv?  gift ca 1656 med Zachris Jönsson?

Kjell Mäki

 

 

 

Gästgiveri

Artikel om gästgiverier i Nederkalix

Birger Nyström

 

 

 

Nya böcker

Om Gammelgården, Vart tog de vägen?, I Åolleist

 

 

 

 

Utflyttade

Anders Andersson och Ingrid Jacobsdotter fr Påläng flyttar till Karlö, Beckenby och gården Pätalo

Kjell Mäki

 

2000

nr 4

Om nybygget Mörtträsk

Om Ulla Yngves förfäder där Olof Olofsson Lindbäck bl a bodde i Mörtträsk

BGN

 

 

 

Lista på kopior av handlingar

från Torne Kompani (Majorens kompani) , varierande årtal, skänkta av Torsten Sellin

 

 

 

 

Släkten Strömbäck i Nederkalix

Artikel med schema av dess utbredning i Nederkalix

Kjell Mäki

 

 

 

Sune Bergman

Artikel  med sammanställning över släkten Taube

Hans Högdahl

 

 

 

Svar på Efterlysning

i nr 4/92 om två kvinnor i Torneå, gifta Konst, och från Kalix

 

 

 

 

Nya böcker

Om Sockenkarteverket del 2 och "Månsbyn från förr"

 

 

 

 

Förfrågan om "Isbrytaren"

i Kalixälven intill östra stranden förmodligen lite norr om kyrkan

Birger Nyström

 

2001

nr 1

Risöns hamn och lastageplats

Om behov av väg till Risön, Kalix uthamn på 1860-talet

Birger Nyström

 

 

 

Fiske och näring i Kalix älv genom årtusenden

Hur fisket, flottning  mm påverkat älven

Hans Högdahl

 

 

 

Foto av gammal bil att identifiera

Chaufför + 2 passagerare ( troligen Valdemar Jonsson o två bröder Isaksson)

 

 

 

 

Efterlysningar av foton

Tomas Nilsson efterlyser foton på ett stort antal personer fr Nederkalix

 

 

 

 

Medlemmar skriver

Gunnar Pettersson, Göran Stenberg och Lennart Sundqvist

 

 

2001

nr 2

Ortnamn med samiskt ursprung

Bl a Roknäs, Kopparnäs, Rosvik, Alträsket, Mockträsk, Ale, Alvik, Måttsund

Bengt Lundholm

 

 

 

Kvacksalvare

Hettas-gumman, bonden Juto i Tärendö, kvinnan Flinta i Hietaniemi, kronofogden Burman i Kalix

 

 

 

 

Kalixbygdens första motorbåt

Byggd 1912 för lotsarna Blombäck

Per Blombäck

 

 

 

Ett vykort från 1900-talets början

Intressanta uppgifter om fliclorna Björlingsson

B-G Nilsson

 

 

 

Nederkalixsång

Uppteckning på Överkalixmål av N J Ekdahl

 

 

 

 

Bomärken från Kalix-socknarna

Utdrag ur Hulda Rutbergs bok

Hulda Rutberg

 

2001

nr 3

Recept på Anisbröd

 

 

 

 

 

Lövholmens såg

En drygt 50-årig epok

B-G Nilsson

 

 

 

Hans Högdahl har gått ur tiden

Nekrolog

 

 

 

 

Systrarna Taube

Visa med 7 verser som beskriver 6 systrar Taube år 1920

 

 

 

 

Den gråtande knubbpojken

Beskriver sågen och utlstning vid Karlsborg

Per Blombäck

 

2001

nr 4

Toxikolog Rolf Lantto

presenterar sig själv

 

 

 

 

Kosten i ett bondehushåll på 1880-talet

 Utifrån ett köpekontrakt

Lennart Sundqvist

 

 

 

Johan Johansson Måsa

Son till Johan Nilsson i Ryssbält

B-G Nilsson

 

 

 

Om namnet Sandin

Bl a Olof Emamelsson Sandin

 

 

 

 

Efterlysning o svar

Lars Andersson Arpi Forsman

 

 

 

 

Rånmordet i Kukasjärvi

Skedde 1919, mördad en handlare Åberg i Kukasjärvi

 

 

 

 

Läsövning

Från Stråkanäs med många namn på ängslotter