Vi utger en egen medlemstidning som utkommer 4 gånger per år. Den heter KALIXforskarNYTT och ingår i medlemsavgiften. Här kan medlemmar och även andra efterlysa sina anförvanter.Ni som hittar något intressant, kolla om numret finns kvar. Vi säljer gamla nr för 25 kr/st + porto

 

Vi har även återkommande föreläsningar av både egna förmågor såväl som extern expertis.

Vi har bl.a gett ut böckerna "Kalix i Närbild" och "Norrbottningen Johan Jacob Rutberg, En opponent i ståndsriksdagen". Dessa finns ännu för försäljning.