2018.12.14

Foto från ca 1990 i Filipsborgs museum. Några ur vår styrelse samlade på Filipsborg tillsammans med Birger Nyström sittande 2:a fr vänster, bredvid honom sitter Bertil Wikström och bakom står Birger Lindgren. Alla dessa herrar nu tyvärr avlidna. Till höger står Anders Pettersson och Bengt Lundholm och sitter Bengt-Göran Nilsson.


2018-12-13

Bild från 1923 på dagens Köpmannagata som visar Posthuset till höger och Landströms gård i bakgrunden, nuvarande kafe Lyktan. Postbilen försedd med band för att ta sig fram i snöväder. Postkälken är en s. k. drög.

Foto: Postmuseum


2018-12-01

Här ser vi utsikten från Rolfs mot kyrkan, ca 1920. Rolfs såg har ju raderat ut alla villor som ni ser här vid stranden. Från höger bodde här min folkskolelärare Kalle Johansson, nästa gård var Karlssons, sedan följer Jernbergs gård, fortsättning utanför bild till vänster var Bergmans och Waltaris gårdar och sedan följde hemmanet Famiudden.
Månntro Setra bygger upp gårdarna igen?

Ur B-G Nilssons bildsamling2018-11-19

Ett gäng glada killar har handlat utav Bror Johansson (längst till vänster) på Varucentrum. Per-Arne Jacobsson från Rolfs står längst till höger. Vilka är de övriga? Kommentera på Diskussionsforum.

Ur B-G Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström
2018-11-12

Telegrafen och Steinvalls med Lundins skor i bakgrunden. En förskoleklass skall passera övergångstället. Se även bild längre ner.

Ur BG Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström
2018-11-01

Kvarteret Tallen innan hyreshusen tog över. Här ser vi nu en ytterligare bild av Holger Morins Radioaffär. Byggd av Viktor Östman på 1920-talet, drev cafe, Östmans Cafe, som övertogs av Per Hugo Stråhle som döpte om det till Grand cafe, men flyttade det till Lejonsgatan år 1942. Bilden tagen från Bastubacken och Morins hus ligger mitt i bilden.

Ur B-G Nilssons bildsamlimg.
Foto Anna Bäckman

2018-10-28

Jaktbild på Gammelgårds-skogen, troligen vid stugan i Långträsk. Från vänster stående Sten Strömbäck, Axel Lindbäck (Bränn-Karl-Axel) och Åke Larsson från "Nilsolos" . Sittande, min far Konrad Nilsson med hare och hunden Steij.  /BGN
 

Foto: okänd2018-10-23

Postföring 1923
Kalix-Bondersbyn. Bilden är tagen utanför Kalix Postkontor som då fanns i f d Bergman & Hummels kontor i Kalix.
Huset delades med Handelsbanken som fanns i den vänstra delen av huset. Posten flyttade detta år längre ner efter dagens Köpmannagata.
Posten i Bondersbyn fanns den här tiden hos Johan Björkman. Möjligen kan det vara någon från Rian som är "postförare"?

Foto: Postmuseum

2018-10-15
Höstfärger på Skogskyrko-gården i Kalix som det såg ut idag med + 13 gr och sol.
 

Foto: B-G Nilsson2018-10-12

Radhusen i "Brasilien" i Karlsborg är sen länge borta.

Foto: Bengt-Göran Nilsson2018-09-30

Grytnäs Herrgårds moderna ladugåd byggd 1888 som vi här  ser en del av.

" - sist den nya ladugården (1888) . Av gamla räkenskaper framgår att denna monumentala byggnad med dubbla tjocka granitväggar drog 10.000 dagsverken under en tid av arbetslöshet. Inredningen var rymlig och ljus, breda foderbord med dricksrännor av glaserat Höganästegel. De romerska bågfönstren i ladugården var så imponerande att en engelsman, som kom på besök och ännu inte sett kyrkan frågade: ”är det här kyrkan?”.
När gårdens bebyggelse var fullbordad var den utan motstycke i norra Sverige och något liknande hade aldrig skådats av allmogen. Med ångkraft fylldes en vattencistern i tornet ovanpå maskinhuset varifrån vattnet trycktes genom långa rörledningar i jorden till mangårds-byggnaden, ladugården, stallet, mejeriet och växthuset, där vindruvor mognade. Norr om huvudbyggnaden fanns det en terrassliknande altan och framför denna porlade en springbrunn, liksom på södra sidan, vars gräsmattor dekorerades av blomsterrabatter. En utexaminerad trädgårdsmästare hade hand om växthuset, drivbänkarna och de många trädgårdskvarteren, inrama
de av vinbärsbuskar.

     Ur B-G Nilssons bildsamling


2018-09-22

Här befinner vi oss strax norr om Kalix kyrka. Personalen på sjukhuset, beläget där stegen står lutad, har tagit ut några ungdomar och även en sjuhussäng och ställt upp för fotografering. Till vänster en kyrkstuga, i fonden garvaren Hampfelds bägge  gårdar, den till höger står kvar än i dag. Här blr nu parkeringsplats för de bägge hyreshus som byggts på den gamla sjukstugans plats.
 

Ur B-G Nilssons bildsamling.


2018-09-13

Panoramabild över Karlsborg omkring 1880.(klicka på bilden) Vi ser de bägge ursprungliga sågarna från 1868 och 1870 till höger. Disponentbostaden, mitt i bilden, är också klar. Fem fartyg ligger utanför och vid kajen för att inta last.
 

Ur B-G Nilssons bildsamling2018-09-03
Demonstration 1960-tal. Morins radioaffär i bakgrunden på Mellanparksgatan. Tyvärr något dold av den vita banderollen. Vad hette mannen Morin som drev radioaffären?
Har någon en bättre bild av detta hus?  Tydligen fanns en utbyggnad på gaveln.
Huset uppfördes av handlaren Viktor Östman som drev cafe här.

Foto: Owe Fredriksson
 

(Se även inlägg på "Diskussionsforum")

2018-08-28

Telegrafen längst till vänster, IC till höger. Där står Holger Bäckströms taxibil, en "Volvosugga" med BD 10144. Bakom skymtar Palmers och Steinvalls fastighet. Royalbiografen mitt i bilden.

Bilden från 1952.
 

Ur B-G Nilssons bildsamling

2018-08-22

Den här gången visar vi ett brudpar från Råneå?
Fotograf är Hildur Norberg i Råneå.
Men vilka är personerna som förevigats när de gifter sig?
Bilden förmodligen tagen 1914-1920.
Hildur Norberg gifte sig 1920  med Knut Reinhold Sjöberg. Härefter ändrade hon förmodligen logotypen till "Hildur Sjöberg Råneå". Det finns foton med Hildur Sjöberg angiven som fotograf.


(Orginalkortet tyvärr helt av på mitten, men detta har lagats i Photoshop)
 

Ur B-G Nilssons bildsamling

2018-08-15


Vi befinner oss på dagens Köpmannagata i början av 1930-talet utanför Häggströms diversehandel. I fonden ser vi Telegrafen och där bakom Steinvalls affärshus. Huvudperson är MAJ Sigrid Elisabeth Östman född 1912 på Risön där hennes far Viktor Östman var handlare. De flyttade på 1920-talet till Kalix och öppnade Östmans cafe där senare Morin hade sin radioaffär.

Maj gift 1939 med Erik Gösta Myrgren f 1912 i Gävle.Bl a  Hyvelmästare på Seskarö år 1951.

 


Foto: Erik Rothfjell
Ur B-G Nilssons bildsamling2018-08-05

ANNONS 1929
När Röda kvarn i Kalix befann sig i Åke Larssons fastighet, som brann ner 1933.


2018-07-31

Barnen lär sig trafikregler med Steinvalls affär i bakgrunden. Där ovanför ligger Lundins skor i Marta Nordmarks fastighet. Längst till höger ses Palmers som dock har stängt.

 

Ur BG Nilssons bildsamling.
Foto: Birger Åkerström.


2018-07-26

Här pågår renovering av Karl-Olof Bäckströms gård i Bredviken. Bilen, BD 6648, en Ford modell 1935, transporterar virket. Bilens ägare: Simon Hellman.
Bilden, från början av 1940-talet och tagen av Erik Rothfjell, förmodligen då ägare av gården.
Karl Olof Bäckström dog 1939.
2018-07-16

Invigning av cykelväg till Gammelgården idag. Kommunalrådet Tommy Nilsson har saxen i beredskap, Stig Karlsson håller bandet, Reine Sundqvist förevigar det hela. Lotta Nilsson i bakgrunden noterar för NSD.

Foto: B-G Nilsson
 


2018-07-06

Det var en gång en bad. och festplats........

Göran Lindbäck från Innanbäcken  sitter vid skylten.

 

Ur B-G Nilssons bildsamling.
 


2018-06-29


Bilden förmodligen från Karlsborg? Kanske någon skolavslutning? Kan det vara i gamla skolan på backen? Kan det vara Sven Ekholm som sitter till vänster och som tredje person framifrån och mot mittgången?
Meddela gärna om Ni vet något om detta!

 

Ur B-G Nilssons bildsamling.
 

2018-06-18

Västra skolan, som vi ser på bilden, stod vid det gamla Busstorget. Den är byggd 1915 och här ser vi gårdssidan. I bakgrunden skymtar Häggströms hyreshus. Bilden förmodligen från 1970-talet.
 

Ur B-G Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström
2018-06-09

Vilka är personerna på bilden?
Antagligen från Konsums charkfabrik i Kalix. Mannen till höger bör vara från Pålänge och heta Rolf Sundqvist.
 


Ur B-G Nilssons bildsamling.
Foto: Birger Åkerström

2018-06-03

Här har vi en bild av CE-KÅ, Centralkonditoriet, när det är nybyggt. Har ännu inte hunnit målas. Alexander Lindgren hade sin El-ljus affär i nedre planet, längst till höger.
I bakgrunden ser vi biografen SAVOY.
Bilden bör vara från 1940-talet.


Ur B.G Nilssons bildsamling.2018-05-28


I
eftermiddag besöktes Nornans domäner. Fick en hyfsad bild av den lilla vackra orkiden.1 dm över marken sträcker den stolt på nacken..

Foto: B-G Nilsson.
2018-05-13

Idag kl 12 i Gammelgården. Rönnen har kommit långt med sina grönskande löv.
Skolan i bakgrunden.

 

Foto: B-G Nilsson
2018-05-07

Dagens läge på isfronten i Kalix älv. Vi ser Finnholmen strax nedanför bron i Bondersbyn som fått ett lager av grädde (is) på stranden. 
 

Foto: B-G Nilsson2018-05-04
Ringcentralen i Kalix låg på dåvarande Vitvattenvägen
Man sålde Shellprodukter.

Här finns nu Kalix Däck-och Cykel.

 

(Bilden ur B-G Nilssons bildsamling)
2018-04-24

Fyra cigarettrökande gentlemän från Kalix, omkring 1910.
Från vänster:
John Olsson f 1889
Hugo Lindberg f 1889 - död 1918
Hugo Johansson f 1890
Sven Alm f 1891

Olssons föräldrar var  skomakaren Klas Anton Olsson o hu Sofia Johanna Perttu. 
Lindbergs dito var skomakaren Peter Herman Lindberg o hu Anna Katarina Grape.
Johanssons dito var åkaren Karl Johan Johansson o hu Ida Kristina Engman.
Alms föräldrar var bokbindaren August Sigfridsson Alm o hu Jenny Henrika Karlsdotter.

(Bilden ur B-G Nilssons bildsamling.

-Ursprung: Hällgrens-)


2018-04-18

Vilka är personerna på bilden? Stugan kan möjligen ha funnits i Nederkalix kyrkostad ?

Fotot är en avfotografering av en gammal bild gjord av Birger Åkerström.

2018-04-11

Vem är Martha på Saab-bilens tak? Studentexamen?
Bilden förmodligen 1960-tal eller slutet 50-talet.
Lundströms fastighet på Köpmannagatan i Kalix i bakgrunden.
Är det Gunnar Johansson som kör bilen?

 

Foto: B-G Nilsson2018-04-02

Kalix Mejeri som det såg ut år 1957. Här på denna plats står idag ett hyreshus. Bredvid, till vänster, byggs idag två stycken hyreshus, sedan följer församlingsgården och kyrkan.

 (Se även Kalixfoton.)
 

Ur B-G Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström

2018-03-28

Vad väntar folket på trappan till Savoy på? Bilden förmodligen från 1980-tal. 
Joel Johansson igenkänns längst fram till vänster med beige jacka och keps på huvudet. Leif Nordqvist med fru och fem barn där bakom.
 

Ur B-G Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström


.....och det var det här paret som folket väntade på,
Kungen och drottningen på eriksgata i Kalix i augusti 1980.
De poserar med en svarvad kopia av kalken i Kommunvapnet.

 

Bilder ur B-G Nilssons bildsamling
Foto: Birger Åkerström
2018-03-23

Snart påbörjas den tredje Kalixbron. Den kommer att ligga till vänster om dessa broar. Här på bilden från 1957 ser vi den gamla bågbron från 1930 och den nya från 1957. Vid Färjstället ser vi Henrikssons stuga till vänster om bågen, Blomqvist hus bakom bågen och sedan Brynolf Johanssons vita hus. De bägge senare är ju borta sen länge
Ur B-G Nilssons bildsamling,
Foto: Lennart Westerberg

2018-03-13
 

Detta bör vara omkring 1910. Bilden visar höbärgning i Grodparken.Byggnaderna fr v är uthuslängan längs Morjärvvägen som senare tillhörde Häggströms, Folkskolan, Jonssons fastighet och längst till höger Hummels senare Markströms gård.

Personerna på bilden är okända, möjligen är det "Häggströmare" eftersom de bärgade höet på denna plats.

Bilden tillhör Göran Östlund.


2018-03-07
 

Köpmannagatan
1940-talet. Skräddarhuset har ersatts av en modern konsumbutik som stod klar 1937.
Kunderna kommer per cykel. Grodparken är iordningställd.

Bakom gaveln på konsumhuset ser ni uthuslängan där IC startade.

 

(Bilden ur B-G Nilssons bildsamling)

2018-02-28

Omkring 1930 så ser vi skräddarhuset i bakgrunden.

Förutom Sundqvist skrädderi fanns här en Sportaffär, en Kemtvätt, en Herrekipering och Kalix Juridiska Byrå med innehavaren Gustav (Gösta) Bergman.

Personerna framför IC är fr v Ingvar Andersson, Ragnar Åström, Sigvard Andersson Ekebring (Stallarnas konung) och Lennart Brogren.

(Bilden ur Kalix Bildarkiv)2018-02-19

Vi befinner oss alldeles i början av 1930-talet. Skräddarmästare Ernst Sundqvist f 1887 med en del av familjen har varit och handlat blommor. Bilden tagen på gårdssidan av hans gård vid Köpmannagatan. Bilen, BD 256, har startveven insatt där fram.
Barnen från vänster: Erik, Gudrun, Harry och Tage. Hustrun i andra äktenskapet, Anna Henrika Lindbäck f 1893 är också med på bilden.
I bakgrunden skymtar ytterligare en bil samt den långa uthuslängan längs Morjärvvägen, den här tiden tillhörig Häggströms.

 

Bilden ur B-G Nilssons bildsamling
 

-------------------------------------------------
2018-02-12

Året är omkring 1915. Vi ser den
s k Strömgärdan, som senare blev det vi idag kallar Grodparken.
  Erik Hultins fotoatelje med fönster, för att få in så mycket ljus som möjligt både på tak och väggar, ser vi längst till vänster.
  Därefter följer, med kyrkliknande fönster, babtisternas Elimkapell som idag fungerar som lokal för Cityfotvården.
  Sedan följer skräddare Sundqvist gård och där konsum 1937 byggde sin affärslokal.
   Den vita gården är Bergman & Hummels kontor på bolagstorget med uthuslokaler på ömse sidor, den här tiden postkontor  och bank.
 

Vykort Ur B-G Nilssons bildsamling


-------------------------------------------------

2018-02-07

Vi befinner oss mitt i Kalix, ungefär där gamla Telegrafen byggdes. Året är omkring 1911. I fonden ser vi Kalix kyrka .
I tvåvåningsbyggnaden till vänster bor nu skräddaren Ernst Sundqvist. Huset uppfört av en annan skräddare, Karl Magnus Olsson som 1910 flyttade till Haparanda. Här byggde Konsum ny fastighet 1937. Framför ser vi de ängar där Grodparken anlades på 1940-talet


Ur B-G Nilssons bildsamling


.

VECKANS BILD

(Klicka på bilderna så blir de något större. Kommentera gärna på vårt "Diskussionsforum".)