2018-02-19

Vi befinner oss alldeles i början av 1930-talet. Skräddarmästare Ernst Sundqvist f 1887 med en del av familjen har varit och handlat blommor. Bilden tagen på gårdssidan av hans gård vid Köpmannagatan. Bilen, BD 256, har startveven insatt där fram.
Barnen från vänster: Erik, Gudrun, Harry och Tage. Hustrun i andra äktenskapet, Anna Henrika Lindbäck f 1893 är också med på bilden.
I bakgrunden skymtar ytterligare en bil samt den långa uthuslängan längs Morjärvvägen, nu tillhörig Häggströms.

 

Bilden ur B-G Nilssons bildsamling
 

-------------------------------------------------
2018-02-12

Året är omkring 1915. Vi ser den
s k Strömgärdan, som senare blev det vi idag kallar Grodparken.
  Erik Hultins fotoatelje med fönster, för att få in så mycket ljus som möjligt både på tak och väggar, ser vi längst till vänster.
  Därefter följer, med kyrkliknande fönster, babtisternas Elimkapell som idag fungerar som lokal för Cityfotvården.
  Sedan följer skräddare Sundqvist gård och där konsum 1937 byggde sin affärslokal.
   Den vita gården är Bergman & Hummels kontor på bolagstorget med uthuslokaler på ömse sidor, den här tiden postkontor  och bank.
 

Vykort Ur B-G Nilssons bildsamling


-------------------------------------------------

2018-02-07

Vi befinner oss mitt i Kalix, ungefär där gamla Telegrafen byggdes. Året är omkring 1911. I fonden ser vi Kalix kyrka .
I tvåvåningsbyggnaden till vänster bor nu skräddaren Ernst Sundqvist. Huset uppfört av en annan skräddare, Karl Magnus Olsson som 1910 flyttade till Haparanda. Här byggde Konsum ny fastighet 1937. Framför ser vi de ängar där Grodparken anlades på 1940-talet


Ur B-G Nilssons bildsamling


.

VECKANS BILD

(Klicka på bilderna så blir de något större)