Var är detta ? I Kalix? I Skärgården? Bland kyrkstugorna?

Var är detta i Kalix? Ser ut att vara i skärgården. Ryssjan och fisktunnan pekar på det. Trefotade kaffepannan på bordet, en tom flaska på marken, gubbarna finklädda, kan det ev vara bland kyrkstugorna?

NYBORGS-CYKELN

2017-05-19

En liten sensation har kommit fram när nu snön har tinat bort.
Cykelmärken som Crescent, Monark, Rex mm känner nog de flesta till, men hur många är det som hört talas om eller sett en cykel av märket
NYBORG ? Inte så många skulle jag tro. Men faktum är att den finns.
  Här intill kan ni se själva märket i närbild, ett bevingat framhjul med namnet NYBORG ovanför.  För skapelsen står Albin Petterssons Smides- o Repverkstad. Att han tillverkade Albin-pannan vet nog de flesta om, men att han även tillverkade cyklar är nog inte så känt. Cykeln har senast ägts av Sigurd Lidströms hustru Vivan och före henne var det hennes mor, Anna Lundbäck, som köpte cykeln på 1920-talet  då Petterson öppnat sin verkstad. Efter Vivans död hamnade den hos en släkting. Den kommer att skänkas till Ytterbyns hembygdsförening.


Nedan ser Ni hela cykeln, fullt användbar.
 

Text: Bengt-Göran Nilsson Bilder: Stefan Öqvist

Vad hände i Yttermorjärv?
Av Bengt-Göran Nilsson

Stig Jonsson har funderingar om Olof Hindrichsson som dyker upp som dräng på Kamlunge 2(AI:3a sid.54, 1805-1816). Han uppges vara född 1785. Man ser i hfl att de två sista siffrorna är ändrade, det har stått något annat tidigare.

Han finns i nästa hfl AI:4a, först på sid 53 och sedan flytt till 51 som är Rågraven eller
Kamlungeräsk. Här har han familj, gift 30 nov1816 med Christina Nilsdotter Riberg från Rian f 1793-10-30. I samband med giftermålet tar han sig efternamnet Bergström. Barn: Brita Maria f 1817-07-04 och Lars Olof född 1826-05-25. Brita Marias födsel uppges den ha skett i Jacobslund, som är ett sågverk beläget i Bondersbyn. Föräldrar noteras vara sågkarlen Olof Hindrichsson Bergström och Stina Nilsdotter. Tydligen så bodde man även här.
Kollade i kommunionlängden DII:4, sid 94, Jacobslund, och se där finns han och hustrun noterade från 1818 tom 1823, men även modern (till Olof) Brita Larsdotter. Hon finns dock endast noterad året 1819. Kan hon ha avlidit snarast därefter?

Gör en kontroll i dödboken och se, den 10 april 1820 noteras soldatänkan Brita Larsdotter vara död i Yttermorjärv. Hon uppges vara 61 år vid dödstillfället, således född ca 1759. En ytterligare koll i födelseboken ger födelsedatumet den 4 januari 1759 och föräldrarna är Lars Olofsson och Margetha Larsdotter i Yttermorjärv.

Nu går vi till AI:2 och hittar familjen Lars Olofsson på hemman nr 1 i Yttermorjärv och även dottern Brita född 1759. Hon noteras gift 1775 och mannen är inskriven som ”mågen Hindrich Riman” men även som död 1777, De fick en som Fridrich f 1777. Riman är ett sodatnamn i Ytterbyn, men om denne Hindrich kommer därifrån är obekant. I vigselnotisen kallas han guldsmedsgesäll. Brita är ju väldigt ung när hon gifter sig första gången, endast 16 år gammal.

Brita gifter sedan om sig 1779 med Hindrich Olofsson från Övermorjärv, född 1756. De får fem barn i rask följd och däribland
OLOF född 21 /6 1781. Här har vi ”vår” Olof som fått fel årtal i senare längder.

I och med att Hindrich Olofsson kommer hit så får han överta gården och blir bonde. Britas far, Lars Olofsson, noteras nämligen död 1777, samma år som mågen noteras död. Kan det ha nåt samband?

Kollar dödboken och Lars Olofsson noteras vara mördad ungefär den 14 augusti 1777 och begravd en 9 sept. Inga noteringar finns för mågen Hindrich Riman.

I Befolkningsstatistiska tabeller, SE/HLA/1010131/G I/2 (1774-1802) hos SVAR noteras sällsamma händelser och för år 1777 noteras att en man blivit mördad och en mansperson halshuggen och steglad för begånget mord på sin svärfader. Så slutade Hindric Rimans liv.( Se bilden nedan)

I hfl som börjar 1805 är Hindric Olofsson med familj inte kvar i Yttermorjärv, obekant vart de tar vägen. Verkar som att de flyttar ut ur församlingen 1786, men verkar ju ha återkommit samma år. Kan Hindrik Olofsson ha gått ut som soldat eftersom Brita Larsdotter noteras som soldatänka när hon dog eller kan soldatänka härledas till Henrik Riman?

Jo, Stig jonsson fortsatte forskningen med HINDRIC OLOFSSON f 1756. Han återfinns inte i Nederkalix födelsebok, men han knyts till Övermorjärv 2 och förädrarna Olof Larsson med hustrun Ingeborg Henriksdotter via sidhänvisningar i HFL.
Mycket riktigt lämnar han hemmanet i Yttermorjärv och tar anställning som soldat i Torneå kompani och rotan nr 69,  Jernbröst i Niemis den 14 feb 1787. År 1790 noteras han ha rymt den 9 maj 1790 från Villikala, samtidigt som han låg sjuk på lasarett. Förmodligen dog han ungefär vid denna tid.

Inför giftermålet 1779 skriver prästen en känslosam tillönskan åt de bägge vid lysningen tredje gången.
" Det är i den treenige Gudens namn, och i förtröstan på Guds mägtiga bistånd och hjelp, en christelig äkta förbindelse besluten och fastställd, emellan ärlig och beskedelig HINDRIC OLOFSSON ifrån Öfwermordjerf, samt änkan ärliga och dygderika BRITA LARSDOTTER ifrån Yttermordjerf; och warder altså detta deras christeliga förehafwande härmedelst 1 1 1 gången wederbörligen kundgjort, jemte bifogad hjertlig önskan, att Herren, äktenskapets heliga insticktare, täckes bekröna contrahenterna med allskjöns  nåd, lycka och wälsignelse både i andelig och lekamlig måtto!"

 

Noteringen om vad som hände Hindric Riman